biiznillah 152 Takipçi | 74 Takip
Sen ne güzelsin Allahım
Kategorilerim

KEND!MCE

Zikir Halinde"Celalettin Ada"
Diğer İçeriklerim (1809)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (152)
Ne Dikene Dokun Ne Gülü İncit
Yazamaz Kalemler Sultanım Seni
¦ Tut Ellerimden ¦

15 06 2014

Lâ havle velâ kuvvete illâ billah

Lâ havle velâ kuvvete illâ billah |  görsel 1

  Hz. Peygamber(s.a.v) İsrâ (Miraç) gecesinde Cebraille birlikte Hz. İbrahimin yanından geçti.  Hz. İbrahim Cebrail e :   Ey Cebrail! Yanındaki kimdir? diye sordu.  :Cebrail  O Muhammed (s.a.v)dir cevabını verdi...  Bunun üzerine İbrahim (A.S.) :   "Ey Muhammed ! (s.a.v) ümmetine cennet fidanlarını çok dikmelerini söyle!  Çünkü cennetin toprağı çok güzel ve verimli arazisi ise alabildiğine geniştir " dedi.  Hz. Peygamber(s.a.v) in  Cennet fidanı nedir? diye sorması üzerine de :   "Lâ havle velâ kuvvete illâ billah"    sözüdür karşılığını verdi...       Terğib III/105 (İmam Ahmed İbn Ebid-Dünya ve    İbn Hibban Sahihinde Ebu Eyyub el-Ensâriden). Heysemi X/97 Devamı

15 06 2014

Bediüzzamandan Suriyedeki Kızkardeşine Mektup

Bediüzzaman Hazretlerinin üç erkek, üç kız kardeşi vardı. Hanım, Birinci Dünya Savaşından önce Molla Said isminde âlim biri ile evlenmiş, Molla Said’in 1913 senesinde Meşrutiyetin ilânına karşı çıkarak ayaklananlar arasına ismi karışınca onunla birlikte Şam’a hicret etmişti. Bediüzzaman’ın kız kardeşi Hanım’ın çocuğu olmamıştı. Hanım, 1944 yılında gittiği yedinci haccında sedye ile tavaf ederken kocasıyla birlikte vefat etmişti. İşte Bediüzzaman Said Nursi'nin eniştesi Molla Said ile kız kardeşi Hanım'a Barla'dan gönderdiği, "Hicran Dolu" mektubu: Aziz kardeşim, Evvela sizlere selâm ederim. Ellerinizden öperim. O mübarek şehirlerdeki mübarek makamlarda duanızı isterim. Duanıza pek çok muhtacım. Oradaki ahbaplara, bâhusus kardeşin Molla Abdülmecid'e, Şeyh İsa'nın mahdumu Mehmed Ali Beye çok selâm ederim. Hemşireme selâm ederim, duasını isterim. Onu çok merak ediyorum. Elhamdülillâh siz de, o da sıhhattesiniz. Benim halimi soruyorsun, Cenab-ı Hak Hakîm, Rahîm olduğundan başıma gelen her işte hikmet içinde bir eser-i rahmet hissediyorum. Şimdi bir köyde imamım. Yalnız olarak dağlarda kader-i İlâhî beni gezdiriyor. Sizlere ve Şam'a çok müştakım. Şu misafirhane-i dünyada mülâkat nasip olmazsa da inşaallah öteki âlemde Rahmet-i İlâhiye bizi görüştürecek. Benim ne niyette olduğumu ve nereye gideceğimi soruyorsun. Hiçbir niyetim yoktur. Rahmanürrahim olan Hâlıkıma tefviz-i umur etmişim. İnşaallah başka yere gidersem size yazarım. Mektup yazmak âdetim değil, fakat sırf duanızı almak için size yazacağım. Ed-Dâî ve'l-Müsted'î Said Nursî... Devamı

14 06 2014

Külbe-i Ahzan/Hüzünler Kulübesi

Döner yine Kenân’a kaybolan Yûsuf, üzülme / Üzüntüler kulübesi gül bahçesi olur bir gün, üzülme İyileşir durumun ey gam çeken gönül kaygılanma / Geçer bu çılgınlığın, sakinleşir başın, üzülme Dönmese de felek bizim arzumuzca iki gün / Bir kararda kalmaz devran her zaman, üzülme Gelirse ömrün baharı, yine çimenler üstünde / Başına gülden şemsiye çekersin ey bülbül, üzülme Ümitsiz olma sakın ha, bilmezsin gaybın sırrını / Perde ardında olur gizli oyunlar, üzülme Ka’be aşkıyla çölde yürüyeceksen eğer / Batsa da ayağına muğîlân dikeni, üzülme Sevgilinin ayrılığında, rakibin sıkıntısında halimizi / Bilir hep halden hale sokan Allah, üzülme Söküp götürürse de yokluk seli varlık temellerini ey gönül / Kaptanın Nûh ya, korkma tufandan, üzülme Konak tehlike dolu, hedef çok uzak olsa da / Sonu olmayan bir yol yok, üzülme Yoksulluk köşesinde, karanlık gecelerin yalnızlığında Hâfız / Oldukça virdin dua ve Kur’ân, üzülme... Devamı

14 06 2014

YÛSUF İLE ZÜLEYHA

Bir kalp, bir kalp daha. Birleştirici bir kalp olarak yer alıyorsa arada, bir kalp için ne çok acı. Yakub, Yûsuf, Züleyha. Hepsi bir tek, biri her bir kahraman: Ölen ve yaşayan, yaşayan ve yazan. Ben kâtibü’l-esrârım. Kalpler kuşanırım. Sevdalar alırım. Uçurum kenarları bu yüzden rüzgâr ve ölüm kokuyor. Bu yüzden kendi yazdığım sonunda dönüp dolaşıp bana geliyor. O kadar ki, rüyanın hikâyesi demek olan bu hikâyede yazılmadık tek rüya, yazıcının rüyası. Hayat, hayalin de arkasındaki hayalden nisbet olan o rüyaya dönünce: Yûsuf’un rüyası: Gerçekleşen bir rüya. Bir peygamber rüyası. Züleyha’nın rüyası: Yanıltıcı bir rüya? İlk bakışta? Sonunda o da gerçekleşen bir rüya. Firavn’ın rüyası: Bir hükümdar rüyası. Görülmeyen bir rüya: Nil nehrinin rüyası. Rüyaların rüyası: Yazıcının yazılmayan rüyası. Ez-cümle: Eflatun’un mağarasında bir gölge. Bütün anlamlara bitişik olarak bütün anlamların da üstündeki anlamı çözünce. Dönünce mağaranın çıkışana yüzünü, bilince bilmenin bilincini, Âdem’e öğretilen isimlere dönüşüyor bütün sözcükler neticede. Değil mi ki Kâbe ile örtüsü arasına gece girdiğinde ve bulutlar gölgelerini konuşan ırmağın üzerine bıraktığında ve hasretle başlayıp konuşmayla bittiğinde hikâye; tüm yaşananlar tabiri sonraya bırakılmış bir rüya gibidir ve bu dünyada aksa da Nil, cennetten çıkan dört nehirden biridir. Değil mi ki ben kâtib-el-esrârım, kimi yazarak öldüm, kimi ölerek yazdım. Vakit tamam! &Uu... Devamı

12 06 2014

Berat Kandilimiz Mübarek Olsun...

Berat Kandilimiz Mübarek Olsun... |  görsel 1

"Berat; temize çıkmak, kurtulmak demektir.   Berât veya berâet, sözlük anlamı itibariyle, temize çıkarmak, bir şahsın, hakkında iddia edilen suçtan uzak olduğunun veyâ işlediği söylenilen suçun gerçekte suç olmadığının anlaşılması anlamındadır. Ayrıca berât, kurtuluş vesîkası anlamına da gelmektedir. Peygamber efendimiz buyurdu ki: (Âhirette pek çok kimse, hesâba çekilmeden Cennet’e girerler. Onlar için mîzân, terâzi kurulmaz. Onlara verilen sayfalar üzerine; “Lâ ilâhe illallah, Muhammedün resûlullah. Bu filânın oğlu filânın Cennet’e girmesinin ve Cehennem’den kurtulmasının berâetidir” yazılır.)"     Bu mübarek gecede İnşaALLAH Cehennemden kurtulup ,Cennete girmenin beratını alanlardan olabilmek dua ve ümidi ile...   Beraat Kandilimiz Mübarek Olsun... Devamı

09 06 2014

İki Aşk Arasında Risale-i Nur

"Dünya ve Ahiret, ortak iki zevce gibidir. Birisini ne kadar hoşnut edersen, öbürünü o kadar kızdırırsın!.." Hadis-i şerif   Hem Hayatın İki Yüzü, Yani Mülk, Melekût Vecihleri Parlaktır, Kirsizdir, Noksansızdır, Ulvîdir. Lem'alar ( 330 )   Dünya ve içindeki her şey yani masivaullah Allah maada her şey insanın 2 zevcesinden birisini teşkil etmektedir.  Ama bakış açımız ve anlayışımız tarz-ı telakkimiz ise bu zevceleri eşlerin nasıl olacağını, kalitesini sana davranış tarzını belirlemektedir. Hadiste ifade edilen teşbih benzetme ise “zevce” olarak ifade edilmiştir.   Zevcenin hususiyet ise “Kadın bir kaburga kemiği gibidir. Kadın bir kaburga kemiğinden, bir eğri kaburga kemiğinden yaratıldı, onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın, kırılması da boşanmasıdır.[1]” şekilde Rasulüssakaleyn (asm) ifade etmektedir. Yani Dünya işine tam manasıyla müteveccih olup yönelsek Ahiret Küsecek. Ahirete teveccüh edersek Dünya küsecek. Gel bunun içerisinden çık.   Bizler Dünya Hayatının Ahirete Nisbeten ancak bir zindan[2], dar bir sayfa[3], bir cehennem[4], bostanıdır tarlasıdır[5]. O halde bizler buğday ekerek buğday biçeceğimizin şuurunda farkında olan kimseler olarak her şeyimizin hesabını vereceğimizi biliyoruz. Fıtratımıza dercedilen sisteme göre de Hasenat yaparken habbe habbe tohum kadar küçük seyyiat olunca kubbe kubbe dağlar kadar yaparız[6]. O halde bizlerde nefs-i emmare daha hakimdir. İnsan da nefs-i emmare şeytanla kankardeşi gibi olması sebebiyle ona meyilliyiz. O halde bizler okuduklarımızı öyle okumalıyız ki okuduklarımız dem ve damarlarımıza karışmalıdır.[7] Dem ve damarlara karışacak şekilde ve sürede okuduğumuz nisbetinde hayatı doğru analiz etmek için doğru malzemelerimiz olacaktır. Doğruyu ... Devamı

09 06 2014

Dua Her Kalbi Kurtarır...

Dua Her Kalbi Kurtarır... |  görsel 1

"Dua, nurdan, sudan ve sevdadan yapılmıştır. Her varlığa nüfuz eder,  Her ümitsiz davranışı değiştirir, Her kalbi kurtarır…" Nurettin Topçu ... Devamı

08 06 2014

Bayram eyle...

Bayram eyle... |  görsel 1

Amin amin amin... Devamı

07 06 2014

Vefasız Dünyanın Vefasız Sevgilisi

Vefa her kimseden kim istedim ondan cefa gördüm Kimi kim bîvefa dünyada gördüm bîvefa gördüm (Her kimden vefa istediysem ondan cefa gördüm; kimi gördüysem vefasız dünyada, onun vefasızlığını da gördüm) Kime kim derdimi izhar kıldım isteyip derman Özümden bin beter derd ü belaya mübtela gördüm (Kime derman için derdimi açtıysam, onu benden bin beter dertli gördüm.) Mükedder hatırımdan kılmadı bir kimse gam def'in Safadan dem uran hemdemleri ehl-i riya gördüm (Kederli gönlümden kimse üzüntülerimi gidermedi. Esenlikten dem vurarak beni teselli edecek dostlarımı iki yüzlü gördüm) Ayak bastım reh-i ümmide, sergerdanlık el verdi Emel serriştesin tuttum elimde ejderha gördüm (Ne zaman umut yoluna ayak bastım, başım dönüp durdu. Emel ipinin ucuna yapıştım elimde ejderha gördüm) Fuzuli ayb kılma yüz çevirsem ehl-i âlemden Neden kim her kime yüz tuttum andan yüz bela gördüm (Ey Fuzuli, artık insanlardan yüz çevirirsem beni ayıplama. Çünkü kime yaklaştıysam ondan belanın yüz türlüsünü gördüm)   Şair Fuzuli  ... Devamı

05 06 2014

Ey Yar (k.s.)

Ey Yar (k.s.) |  görsel 1

Ey Yar (k.s.) Huzurunda huzur var... Devamı

free counters